เจาะประเด็นอสังหาไทย หลังปลดล็อค LTV

ปลดล็อค LTV

หลังปลดล็อค LTV มีแนวโน้มอย่างไร หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย ปลดล็อค โดยผ่อนคลายมาตรการ LTV (Loan to Value) ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565 เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ แต่ก็ยังมีประเด็น ปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบด้านบวกที่จะเป็นแรงผลักดันให้ก้าวไปถึงเป้าหมาย อ่านข้อมูลฉบับเต็ม The Bestcondo