มารู้จักค่าส่วนกลางในโครงการบ้านจัดสรร, คอนโดมิเนียมกัน

ในการซื้อบ้านจากโครงการจัดสรร หรือห้องชุด/คอนโดมิเนียม นั้น ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าบ้าน ค่าห้องชุด หรือค่าโอนกรรมสิทธิ์เท่านั้น ในการเข้าอยู่และเข้าพพักอาศัยโครงการต่างๆ จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลาง.

ค่าส่วนกลางคืออะไร?

“ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง” หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้พื้นที่ส่วนรวมร่วมกัน ประกอบด้วย ค่า รปภ. และระบบรักษาความปลอดภัย, ค่าไฟค่าน้ำในพื้นที่ส่วนกลาง, ค่าบำรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนนภายในโครงการ, สระว่ายน้ำ, สำนักงานนิติบุคคล, ฟิตเนต, ค่าดูแลสวน สนามเด็กเล่น รวมถึงค่าจ้าง การบริหารงานนิติบุคคล เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมต้องรับผิดชอบร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านจัดสรร หรือคอนโดมิเนียม.

โดยปกติแล้วค่าใช้จ่ายส่วนกลาง จะใช้วิธีคำนวณจากขนาดที่ดิน พื้นทีใช้สอยของแต่ละบ้าน/ห้องเป็นเกณฑ์ ยกตัวอย่าง ในโครงการเดียวกัน อาจะมีทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว 50 ตารางวา ค่าใช้จ่ายส่วนกลางตารางวาละ 50 บาท/เดือน ค่าใช้จ่ายส่วนกลางก็จะเป็น 50×50=2,500 บาทต่อเดือน ในขณะที่ทาวน์โฮม 21 ตารางวา อาจจะเสียแค่ 50×21=1,050 บาทต่อเดือน เป็นต้น.

ใครบ้างที่ต้องจ่ายค่าส่วนกลาง?

เจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ในโครงการนั้นๆ มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าส่วนกลาง ตามอัตราของแต่ละโครงการ ที่อาจจะกำหนดโดยผู้พัฒนาโครงการ (สำหรับโครงการใหม่ๆ ที่ยังไม่เป็นนิติบุคคล) และ นิติบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งผ่านมิติประชุม

หากไม่จ่ายค่าส่วนกลางจะเกิดอะไรขึ้น?

ตามกฎหมายแล้ว เจ้าของกรรมสิทธิ์ทุกหน่วยในโครงการ/นิติบุคคล ต้องจ่ายค่าส่วนกลางโดยไม่มีข้อยกเว้น เพียงแต่รูปแบบการจัดเก็บ อัตราการจัดเก็บขึ้นอยู่การกำหนดของแต่ละนิติบุคคล หากเจ้าของกรรมสิทธิ์/ลูกบ้าน ไม่จ่ายค่าส่วนกลาง นิติบุคคลมีอำนาจในการดำเนินการฟ้องร้องบังคับทางกฎหมายเพื่อบังคับให้จ่ายได้ พร้อมค่าปรับตามที่กำหนด. นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งอายัดในการจดทะเบียนซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ หรือทำนิติกรรมใดเกี่ยวกับโครงการได้ กรณที่ค้างการชำระเกิน 6 เดือน.

รายการคอนโดมิเนียมมือสองของเรา Click